”Polen borde inte vara med i NATO”

Jeremy Corbyn, storfavorit inför valet av ordförande för brittiska Labour, tycker inte att Polen borde vara med i Nato, rapporterar tidningen Gazeta Wyborcza.

Corbyn är en vänsterradikal från norra London och parlamentariker sedan 30 år tillbaka. Vid 500 tillfällen har han röstat mot sitt eget parti. Han vill avskaffa avgifterna för högre utbildning i Storbritannien, nationalisera järnvägarna samt höja skatterna för de rikaste och för storföretagen.

På senare tid har Corbyn väckt uppmärksamhet med sina uttalanden om att ”Polen aldrig borde ha blivit medlem i NATO” eftersom det har kränkt Rysslands intressesfär.

Han lär inte få stöd av de hundratusentals väljare av polskt ursprung som röstar i det brittiska parlamentsvalet. Förhoppningsvis är Corbyns åsikter alltför radikala för även den genuint brittiska väljarkretsen. Tony Blair har i tidningen The Guardian varnat för att Labour under Corbyn riskerar att förintas helt. Andra påpekar att Labour om Corbyn väljs till ordförande skulle ta på sig rollen som ett permanent missnöjesparti som inte är i stånd att regera landet.

Corbyns hållning i internationella frågor, inklusive Polens medlemskap i NATO, skulle dessutom skapa långvariga konflikter inom NATO och EU och undergräva det internationella samarbetet. (Gazeta Wyborcza 14 aug 15)