Duda: CHF-lånen är bankernas ansvar

Det måste bli bankerna som löser frågan om de bolån som tagits i schweizerfranc (CHF), de har gjort enorma vinster och har inte informerat låntagarna om riskerna. Det får inte läggas på skattebetalarna, säger president Andrzej Duda. Samtidigt får banksektorns stabilitet naturligtvis inte äventyras.

Staten kan naturligtvis gripa in med lagstiftning, sade presidenten. Bankerna gör stora vinster och utländska banker i Polen skickar vinsten till moderbolagen, de bidrar inte till den polska ekonomin. Bankavgifterna tillhör dessutom de högsta i Europa.

Centralbanken har ju en roll att spela i det här sammanhanget och bör stimulera den ekonomiska tillväxten mer aktivt för att stödja landets ekonomi, sade Duda och upprepade därmed ett krav som brukar framföras av det parti som tidigare var hans, nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Regeringen Kopacz förslag om att bankerna ska bära 90 % av kostnaderna för konvertering av CHF-lån till złoty har antagits av parlamentets andra kammare sejmen och väntar nu på beslut i senaten. Senaten kan föreslå att sejmen gör ändringar i förslaget, som efter antagande går vidare till presidenten för undertecknande. Om presidenten ogillar förslaget kan hen utfärda sitt veto eller skicka det till Konstitutionsdomstolen för att kontrollera så att det inte strider mot grundlagen. (Warsaw Business Journal och Warsaw Voice 17 aug 15)