Kopacz vill fördela kostnader lika på bank och kund

Ewa Kopacz vill inte träffa presidenten ensam. Foto: wikipedia.

Premiärminister Ewa Kopacz.
Foto: wikipedia.

Regeringen kommer att trycka på för att senaten ska anta det ursprungliga förslaget om konvertering av bolån som tagits i schweizerfranc, CHF. Det sade premiärminister Ewa Kopacz på tisdagen. Hon får stöd av finansminister Mateusz Szczurek och Finansstabiliseringskommittén, som hade möte på onsdagen.

Regeringens förslag gick ut på att bankerna och kunderna skulle ta hälften av kostnaderna var, men efter en lång debatt beslöt parlamentarikerna att bankerna skulle stå för 90 % av kostnaderna eller 19 miljarder złoty (46 miljarder svenska kronor) eftersom de varit rådgivare åt sina kunder.

Det förslaget har flera nackdelar, säger Szczurek. Det hotar finanssektorns stabilitet och kunder behandlas olika beroende på i vilken valuta de har tagit sina lån. Eftersom bankernas intäkter sjunker med 19 miljarder minskar också den skatt de betalar in med 3,5 miljarder zloty.

Men president Andrzej Duda tillhör dem som anser att bankerna ska bära största delen av bördan eftersom bankerna gjort stora vinster på CHF-lånen. Det är ett vallöfte från honom och det honom närstående nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa).

Vårt förslag om 50-50 innebär att bankerna belastas med 10 miljarder och resten fördelas på kunderna, sade Kopacz. Annars kan det bli problem även för andra bankkunder än de som tog sina lån i CHF.

Politiker av olika schatteringar har på ett ansvarslöst sätt gjort omfattande löften i valkampanjen, sade regeringschefen och varnade för att Polen kunde hamna i samma situation som Grekland.

När lagförslaget nu går från sejmen till senaten har senatorerna möjligheter att förslå förändringar innan det hamnar på presidentens bord. (Warsaw Voice, Polskie Radio och wB 19 aug 15)