Torkan orsakar skador för en halv miljard złoty

Torkan som drar fram över Polen har hittills förorsakat skador för 550 miljoner złoty (1,33 miljarder svenska kronor). Det sade jordbruksminister Marek Sawicki på onsdagen, och vid nästa regeringssammanträde ska frågan om statligt stöd till bönderna diskuteras.

Bönderna vill att staten ska utfärda att hela landet befinner sig i ett tillstånd av kraftig torka, vilket skulle utlösa en rad lättnader för lantbruket som lägre skatter, sänkning av de sociala avgifterna och statliga bidrag för att man ska kunna få igång produktionen igen efter torkan. (Warsaw Voice 20 aug 15)