Pedofilanklagad f.d ärkebiskop avled 

Vatikanens nyhetsbyrå meddelade i morse om att Jozef Wesolowski, före detta ärkebiskop och påvens sändebud, har avlidit. Döden inträffade tidigt på morgonen och av naturliga orsaker. Dödsorsaken ska dock fastställas i samband med en rättsmedicinsk undersökning. Han blev 67 år gammal.

Wesolowski var påvens sändebud i Dominikanska Republiken i fem år men kallades 2013 hem till Vatikanen efter anklagelser om sexuella övergrepp mot minderåriga pojkar i öriket. Han berövades omedelbart alla sina arbetsuppgifter. Påven Franciskus beslöt också att Wesolowski skulle uteslutas ur den prästerliga gemenskapen, vilket anses vara ett av de strängaste straff en präst kan få.

För ett år sedan ställdes Wesolowski inför rätta, misstänkt för att ha köpt sexuella tjänster av minderåriga och för innehav av stora mängder barnpornografi. En fällande dom kunde innebära upp till nio års fängelse.

Rättegången skulle ha inletts i mitten av juli 2015 men fick skjutas upp på grund av hans ”dåliga psykiska hälsa”. Wesolowski fördes till en psykiatrisk klinik, undergick intensivterapi och skrevs ut en vecka senare.

Om Wesolowski blivit fälld skulle ha blivit den första högt uppsatta personen inom katolska kyrkan som straffats för pedofili. Nu är han dock död.

Hela rättsprocessen och det som hände runt omkring den har föranlett många spekulationer. Man har talat om en homosexuell lobby inom Vatikanen och präster-pedofiler som skulle ha gjort mycket för att stoppa rättsprocessen. Wesolowskis oväntade död kommer att medföra nya spekulationer.

Dorota Tubielewicz Mattsson