Säpochef: Vi måste visa solidaritet i flyktingfrågan

Vi är i EU och vi måste visa åtminstone ett minimum av solidaritet med de länder i södra och västra Europa som har stora problem med invandrare. Det är demokratins pris, säger general Dariusz Łuczak från ABW (säkerhetspolisen) till tidningen Rzeczpospolita. Det gäller bara att kontrollera dem noga, men vi samarbetar med underrättelsetjänster som kan mycket om situationen i den delen av världen. Vi är väl förberedda och kan kontrollera dem som kommer till oss.

Łuczak säger att hotet för en terroristattack i Polen är litet,och det finns ingen anledning att höja säkerhetsnivån.

Det finns några oroande tecken, säger generalen. Vi har några dussin polacker under observation som antingen har varit i eller planerar att resa till Mellanöstern för att ansluta sig till IS (Islamiska staten).

Premiärminister Ewa Kopacz och president Andrzej Duda har hittills varit tämligen svala inför påtryckningar från EU om att ta emot fler flyktingar, bland annat med hänvisning till att många kommer till Polen från Ukraina. Kopacz sade på torsdagen att Polen kan ompröva sitt beslut om hur många flyktingar som kan tas emot – för närvarande 2200 – men att man inte accepterar kvoter som Bryssel tilldelar landet. Polen har hittills åtagit sig att ta emot flyktingar från Syrien och Eritrea. (Rzeczpospolita och wB 4 sept 15)