Polackerna tror att korruption är vanligt

Opinionsinstitutet TNS Polska gör regelbundet mätningar för att utvärdera hur polackerna ser på korruptionen. Och trots att korruptionen minskar hänger uppfattningen om att mutor är vanligt kvar i rätt stor utsträckning. Ändå har polackerna egentligen inte så många exempel på att det faktiskt förekommer.

Idag säger 67 % av de svarande att korruption är mycket eller ganska vanligt. 2007 var den siffran 84 %.

Men bara 11 % kände till något fall av mutor eller mutförsök i den egna familjen eller bekantskapskretsen under det senaste året. För tio år sedan var den siffran 29 %.

Läkare uppfattas som den mest korrumperade yrkesgruppen, tätt följd av domare i idrottens värld, parlamentariker, offentliganställda, jurister, handläggare på skatteverket, banktjänstemän och sist lärare.

När man söker bostad, när man vill påverka beslut från de styrande i hemstaden, i domstolen och när man vill få kyrkan att annullera ett äktenskap är exempel på när det enligt polackernas uppfattning kan hjälpa med lite pengar under bordet.

Majoriteten hyser inga förhoppningar om att situationen ska bli bättre. Några sätter sin tilltro till ett regeringsskifte i höst och andra tror att korruptionen tvärtom ökar om det nationalkonservativa oppositionspartiet PiS (Lag och Rättvisa) tar över makten efter valet den 25 oktober.

Samtidigt noterar TNS Polska att de som är politiskt intresserade tror att situationen blir bättre efterhand.

Polen rankas som det 35 minst korrumperade landet av 175 i Transparency Internationals senaste Corruption Index 2014. (Polskie Radio och gazeta.pl 8/9 sept 15)