Ryske ambassadören: Tyvärr blev jag misstolkad

Jag beklagar att jag uttryckte mig så att det var lätt att misstolka mina ord. Det sade den ryska ambassadören Sergej Andrejev, som på måndagen var uppkallad till UD för att förklara vad han menat med ditt uttalande i en tv-intervju för ett par dagar sedan.

Jag menade inte att Polen bär ansvar för andra världskrigets utbrott – vad jag sade var att den polska regeringens politik på 1930-talet ledde till en katastrof för Polen, sade Andrejev efter mötet på UD.

Jag vill inte kränka någon – inte heller den polska nationen, som vi har stor respekt för i Ryssland. Vi hyllar det polska folkets hjältemod och den underjordiska kampen under den nazistiska ockupationen, vi hyllar de polska soldater som stod sida vid sida med Röda armén i det stora fosterländska kriget. I Ryssland har vi stor respekt för polackernas känslor för offren i Katyń och Miednoje, men vi väntar oss också respekt för de 600 000 sovjetiska soldater och officerare som dog i kampen för att befria Polen, sade den ryska ambassadören. Jag beklagar att jag var otydlig, men vi har olika syn på vår gemensamma historia och det måste man acceptera. Däremot har jag ingen anledning att ändra mitt uttalande om att relationerna mellan våra länder är sämre än på mycket länge. Och det är Polen som har valt att frysa kontakterna både på det politiska och det kulturella planet.

Andrejev intervjuades på fredagen i ett soffprogram på tv och sade då att Polen fick vara med och dela ansvaret för att andra världskriget bröt ut. Anledningen till det var att den polska regeringen gång på gång under 1930-talet försökte blockera en koalition mot Hitler. Han hävdade också att den sovjetiska inmarschen i östra Polen den 17 september 1939 inte var en invasion – tvärtom handlade det om att försvara Sovjetunionens gränser mot Hitlertyskland sedan Frankrike och Storbritannien avstått från att hjälpa sin allierade, det just ockuperade Polen.

Andrejev nämnde ingenting om Molotov-Ribbentroppakten där Sovjetunionen och Hitlertyskland en vecka före andra världskrigets utbrott i hemlighet delade upp Central- och Östeuropa i intressesfärer. (gazeta.pl 28 sept 15)