Samvetsklausulen – en pjäs i det politiska schackspelet

Det strider delvis mot grundlagen att en läkare tvingas hänvisa till en annan läkare eller ett annat sjukhus som kan utföra de behandlingar som han själv vägrar att utföra med hänvisning till den så kallade samvetsklausulen. Det fastslog Konstitutionstribunalen på onsdagen.

Enligt lag kan en läkare ”kan avstå från behandlingar som strider mot hans/hennes samvete”. Men han eller hon måste då hänvisa till en annan läkare som erbjuder en sådan behandling. Läkaren ska dessutom informera sina överordnade om sitt beslut och en motivering till beslutet ska finnas med i den medicinska dokumentationen. Men om ett dröjsmål kan kan orsaka fara för liv eller bestående kroppsskada gäller inte samvetsklausulen.

Konstitutionsdomstolen tog upp ärendet på begäran av Läkarrådet, som ogillade avsnittet om den omedelbara hjälpen och att läkaren då inte kan hänvisa till samvetsklausulen. Plikten att behöva hänvisa till en annan läkare är, enligt Läkarrådet, en tung börda som gör samvetsfriheten illusorisk.

Läs vidare >>