Amerikanska baser i Polen

Natos spjutspets med högkvarteret i Szczecin kan komma att bli hotat och då ska ammunitionslager, reservdelar samt utrustning för en hel pansarbataljon i Polen skydda den.

Det enades Polen och USA om i Bryssel på torsdagen. Polen ger USA tillgång till områden och lokaler i Lask, Drawsko Pomorskie, Skwierzyna, Ciechanów och Choszczna. Den amerikanska utrustningen kommer att vara i Polen i mitten av 2016 meddelar försvarsdepartementet.

I Drwsko Pomorskie inrättas ett polskt-amerikanskt övningscenter för pansarsoldater, säger försvarsminister Tomasz Siemoniak till TVN24 Dessutom upplåter Polen flygbasen i Lask, där polska och amerikanska soldater redan nu övar tillsammans samt gamla garnisonen i Ciechanów.

Exakt vilken utrustning som hamnar i Polen vet man inte än, skriver tidningen Gazeta Wyborcza. Men det  handlar om en tung pansarbataljon med 750 soldater, ca 20 stridsvagnar, pansarfordon, artilleri samt flygförsvar. Hur mycket av det som hamnar i Polen beror på Ungern som fortfarande inte bestämt sig om de vill ha amerikanska baser på sitt territorium eller ej.

Sammanlagt kommer det att finnas utrustning i Centraleuropa för 4700 soldater, ca 60 stridsvagnar och ca 250 fordon. De ska användas för övningar inom ramen för de amerikanska styrkornas ”ständiga rotationsnärvaro” i regionen.

Vid behov ska de amerikanska baserna försvara Polen mot angrepp.

Efter den ryska annekteringen av Krim beslöt Nato att stärka den östra flanken. Istället för att reaktivera de gamla baserna vill man istället – av ekonomiska skäl – skapa militära utrustningsbaser. I fall av överhängande hot ska soldater som kan använda utrustningen fraktas till baserna.

Dorota Tubielewicz Mattsson