Polen och Baltikum enas om en gasledning

Polen börjar nästa år tillsammans med de baltiska staterna att bygga en strategisk pipeline för gastransporter. 2019 beräknas den stå färdig, och avsikten är att Polen ska kunna hjälpa Estland, Lettland och Litauen att bli mindre beroende av Ryssland, som har en benägenhet att använda gasleveranserna i politiskt syfte.

Gasledningen, som ska bli 534 km lång, beräknas kosta 558 miljoner euro (runt 5,5 miljarder svenska kronor). Den ska ha en kapacitet av 2,5 miljarder kubikmeter med möjlighet att öka till 4 miljarder kubikmeter.

Den polska terminalen för flytande naturgas i Świnoujście som invigdes i dagarna,är en del i de polska ansträngningarna att göra sig oberoende av rysk energi eftersom leveranserna kan vara synnerligen nyckfulla. (Warsaw Business Journal och wB 13 okt 15)