Privat koleldning kan förbjudas

Dålig luft tar livet av 70 000 polacker varje år och en viktig orsak till det är att miljontals småhus värms upp med kol. Kaminerna släpper ut stora mängder partiklar med andningsproblem och cancer som följd.

Kraków är en av de städer som har absolut sämst luft i Europa med föroreningar som ligger flera gånger över gränsvärdena och den största orsaken är enligt forskarna just koleldningen.

Men enligt en ny lag kan städer och kommuner nu förbjuda privat koleldning, och man hoppas att det ska innebära bättre luft i framtiden.

Samtidigt ska man komma ihåg att kol, som utgör 90 % av landets energikällor, är den billigaste energiformen för polackerna. Den måttligt lönsamma gruvindustrin genomgår för närvarande en rekonstruktion, men det är inte lätt för politikerna att ställa många tusen gruvarbetare på bar backe. (SR och wB 14 okt 15)