Polacker påverkas av män i Norge

Polska män hjälper till mer i hushållet – i Norge. Det visar en färsk studie som gjorts av de psykologiska institutionerna i Gdańsk och Stavanger.

Två miljoner polacker har lämnat hemlandet sedan EU-inträdet 2004, och många av dem har valt Norge, där de sedan länge är den största invandrargruppen.

Ett antal polska par i Norge har följts under en tvåårsperiod och alla säger att de lever ett gott liv. De har lättare att slappna av och de har fått mer tid att göra saker de vill göra, säger forskaren Natasza Kosakowska-Berezecka från Gdańsk till det norska radio-och tv-bolaget NRK.

Polacker är bundna av traditionella könsroller, och en man förväntas kunna försörja sin familj.

Polska män känner sig mer som män i Norge eftersom deras ekonomiska situation är mycket bättre, säger psykologen Gunhild Odden vid Stavangers universitet. Det är lättare att försörja familjen här.

Deras hustrur är mer kluvna – de lever ett gott liv men de känner sig mindre kvinnliga. I Norge öppnar män inte dörrar för kvinnor och de klär inte upp sig när man ska träffas. Å andra sidan uppskattar kvinnorna att deras män liksom norska män numera hjälper till i hushållet, de går och handlar och tillbringar mer tid med barnen.

Männen har ändrat sina vanor betydligt mer än kvinnorna i Norge, visar studien. (newsinengli.no okt 15)