Utländsk arbetskraft oroar inte polackerna

Polen behöver ingen utländsk arbetskraft. Det anser två tredjedelar av de tillfrågade i en färsk opinionsmätning som redovisas i affärstidningen Puls Biznesu. 22 % anser tvärtom att landet har behov av arbetskraft från andra länder.

17 % av de tillfrågade oroar sig för sin egen situation på arbetsmarknaden om det kommer ett större antal utländska arbetare till landet. (Warsaw Voice 16 okt 15)