Tjetjen utlämnas inte

Det är inte troligt att det skulle bli en rättvis rättegång i Ryssland, och den anklagade skulle bli torterad om han utlämnades till Tjetjenien. Det säger domaren Marek Turek vid en domstol i Warszawa, som beslutat att avslå begäran om utlämning av en tjetjensk medborgare. Tjetjenen anklagas för att ha deltagit i de rysk-tjetjenska krigen under 1990-talet. Tjetjenien är en del av den Ryska Federationen.

Ryska åklagare anklagar mannen för att ha deltagit i strider i avsikt att störta den gällande konstitutionen för att bygga en Sharia-stat.

Den misstänkte har bott i Polen i elva år och har familj i landet. Domstolen avgör bara om han ska utlämnas, inte om han är skyldig till det han misstänks för.

Hans flyktingstatus är en viktig orsak till att domstolen avslår Rysslands begäran om utlämning. (Polskie Radio 20 okt 15)