Nya barnbidraget blir försenat

Det nya barnbidraget på 500 złoty (cirka 1200 svenska kronor) kommer nog inte att utbetalas redan den 1 januari som vi lovade, även om det har hög prioritet. Det sade Henryk Kowalczyk, som tippas bli finansminister i den nya regeringen.

Skälet till förseningen är tekniska svårigheter, och kanske kan man komma igång i februari, mars eller april, sade Kowalczyk. Men då får man bidrag för de tidigare månaderna retroaktivt.

Under valkampanjen utlovade inte minst den blivande premiärministern Beata Szydło ständigt att partiet Lag och Rättvisa (PiS) så snart man kom i regeringsställning skulle flerbarnsfamiljer få ett bidrag på 500 złoty per barn och månad – en stor summa i Polen, där snittlönen ligger på 3600 złoty (8500 kronor). Enbarnsfamiljer med mycket låg inkomst kan också komma ifråga.

Kostnaden beräknas av PiS till 22 miljarder złoty (52 miljarder kr).

Det skulle kräva en hel del lagändringar att få fram så mycket pengar, säger den avgående finansministern Mateusz Szczurek. Men det är klart att man kan stuva om i budgeten. Å andra sidan motverkar ett stort barnbidrag försöken att få ut alla på arbetsmarknaden, det kan rentav avskräcka från arbete. (Polskie Radio, gazeta.pl och wB 2 nov 15)