Polacker vill helst ta emot flyktingar från Ukraina

Vi har inte råd att ta emot flyktingar. Det hävdar 73 % av polackerna i en opinionsmätning. Men Polen bör ta en aktiv del när det gäller att lösa flyktingkrisen, tycker 53 %.

De svarandes uppfattning beror huvudsakligen på stereotypa uppfattningar och grundar sig inte på egna erfarenheter, skriver TNS Polska, som står bakom undersökningen.

Avgående premiärministern Ewa Kopacz har accepterat att Polen ska ta emot 7 000 flyktingar, vars uppehälle i landet huvudsakligen ska bekostas av EU.

En tredjedel av de tillfrågade tycker att flyktingar berikar värdlandets kultur, lika många har uppfattningen att många av dem som kommer är välutbildade och begåvade människor som kan bidra till utvecklingen av det land där de bosätter sig.

Men samtidigt oroar 73 % sig för att flyktingarna spär på arbetslösheten och 68 % för att de bidrar till ökad kriminalitet.

73 % tycker också att Polen ska koncentrera sig på att hjälpa flyktingar österifrån – huvudsakligen från Ukraina och Kazakhstan och sedan dem som kommer från Nordafrika och Mellanöstern.

Bara 9 % av de svarande har träffat någon flykting som flytt från krig eller förföljelser i sitt hemland. (Polskie Radio 3 nov 15)