Nu bildas KOD – Kommittén för demokratins försvar

Publicerad 2015-11-22 13:11

KOR-motstånd

En vecka efter att PiS tagit över regeringsmakten och på ett anmärkningsvärt sätt börjat ”släcka ner” demokratin i Polen bildas nu Kommittén för demokratins försvar – KOD.

Syftet är att försvara rättsstaten och övervaka makthavarnas förehavande. Det var en spontan reaktion på att PiS inom loppet av sju dagar lyckats demontera viktiga demokratiska institutioner, vilket webb-Bulletinen kontinuerligt rapporterat om i veckan som gick.

Demokratin är hotad. Vissa säger att en statskupp har ägt rum och totalitära styrelseformer håller på att införas. Därför vill vi försvara demokratin. Vi representerar inget parti, vi kämpar varken om makten eller mot konkreta personer, säger Mateusz Kijowski, en av KOD:s grundare.

Kijowski fick iden efter att ha läst artikeln Man måste skapa KOD av Krzysztof Łoziński, publicerad på internetsidan Studio Opinii (Opiniosstudion). Łoziński, under 1970- och 80-talen medlem av oppositionsgruppen KOR (Kommittén för arbetarnas försvar), skrev om det skriande behovet av att med KOR som förebild upprätta KOD.

Flera framstående intellektuella och journalister anslöt sig genast. 48 timmar efter rörelsens födelse har 16 000 personer gått med.

Symbolen för den nya folkrörelse är ett elektriskt motstånd (opornik) som under krigstillståndet i Polen bars i kragen som tecken på motstånd mot det kommunistiska förtrycket.

Rörelsens manifest är redan skrivet. Makthavarnas förehavanden, deras bristande respekt för lagen och den demokratiska seden tvingar oss att protestera. Vi vill inte ha ett totalitärt Polen, ett Polen som är stängt för dem som har andra åsikter än vad makthavarna tillåter, vi vill inte ha ett Polen fullt av frustration och revanschlusta, står det i manifestet.

Bland oss finns människor med olika politiska åsikter från höger till vänster, troende människor, agnostiker och ateister. Det som förenar oss är att vi alla är fria människor och vill även i fortsättningen leva i ett eget och demokratiskt land, i vilket ingen talar om för oss hur vi ska leva och enligt vilka värderingar, heter det i manifestet.

KOD vill gärna verka även utanför nätet. Man vill – liksom KOR gjorde för 35 år sedan – bjuda in kända politiker och intellektuella som ska stödja rörelsen med sin auktoritet.

Dorota Tubielewicz Mattsson

KODs Facebooksida >>Sök i webb-Bulletinen