Stor trångboddhet i Polen

Polackerna är mer trångbodda än de flesta andra EU-medborgare, Det visar färsk statistik från EUs statistikbyrå Eurostat.

Trångboddheten beräknas efter hur många personer som bor i ett hushåll, deras ålder och familjesituation samt hur många rum som finns i bostaden.

Listan toppas av Rumänien med 53 % trångbodda, Ungern och Polen med drygt 44 % vardera.

Genomsnittet i hela EU är 17 %.

Å andra sidan slår Polen de flesta västeuropeiska länderna i hur stor del av befolkningen som äger sin bostad – nästan 75 % av polackerna har en egendom utan lån eller inteckningar – i Sverige och Nederländerna är den siffran under 10 %. (Polskie Radio 25 nov 15)