Hög skatt på avgångsvederlag efter statlig tjänst

I fortsättningen får höga chefer på de statliga företagen betala 70 % i skatt på avgångsvederlag. Det beslutet fattades i parlamentet på fredagen, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Avsikten är både att minska avgångsvederlagens storlek och att höja statens skatteintäkter, meddelade den nya regeringen.

Gränsen för när den nya skatten ska börja tas ut går vid tre månader.

Att den inte gäller i det privata näringslivet förklarar regeringen med att det där inte är vanligt att betala ut miljonbelopp till personer på tjänster som i hög grad påverkas av den politiska situationen. Det handlar alltså om höga poster där den nya regeringen vill ha sitt eget folk – som till exempel de statliga medierna.

Lagen ska nu också antas i senaten innan den kan träda i kraft.
282 av parlamentets 460 ledamöter röstade för propositionen, 7 röstade emot, 1 misstänker att beslutet kan vara grundlagsstridigt. (Polske Radio och wB 26 nov 15)