Duda föreslår sänkt pensionsålder och höjt grundavdrag

President Andrzej Duda. Foto: Lukas Plewnia, wikipedia

President Andrzej Duda.
Foto: Lukas Plewnia, wikipedia

President Andrzej Duda har nu lämnat sitt förslag om sänkt pensionsålder och en höjning av grundavdraget till 8 000 złoty (18 600 svenska kronor).

För fyra år sedan klubbade parlamentet en höjning av dåvarande pensionsåldern, från 60 för kvinnor och 65 för män till 67 för alla. Höjningen skulle ske gradvis – pensionsåldern höjdes i praktiken med 3 månader om året vilket innebär att alla män skulle uppnå pensionsåldern 67 år år 2020 och kvinnorna år 2040.

Det var inget populärt beslut och såväl dåvarande oppositionspartiet Lag och Rättvisa (PiS) som flera fackföreningar anmälde den nya lagen till Konstitutionsdomstolen, som dock konstaterade att den inte bröt mot grundlagen.

Nu sitter PiS i regeringsställning och presidenten har nära band till partiet. I presidentvalskampanjen i våras var sänkt pensionsålder ett av hans främsta vallöften. Enligt det förslag som nu läggs på parlamentets bord ska pensionsåldern återgå från 67 till 60/65 år. Dessutom ska grundavdraget höjas från 3100 (7200 kronor) till 8 000 złoty. Detta ska finansieras med skattehöjningar. (TVP 30 nov 15)