Utländska investerare nöjda med satsningar i Polen

Runt 98 % av de utländska företagen i Polen är nöjda med sina investeringar. Det visar en opinionsmätning från statliga PAIiZ, som arbetar för att öka utländska företags satsningar i landet.

Mest nöjda är svenska, danska och tyska företag, mest kritiska är investerare från grannlandet Tjeckien.

Mest uppskattat bland investerarna är Polens ekonomiska och politiska stabilitet och starka humankapital. De anställdas lojalitet, kvalifikationer och effektivitet i arbetet nämns också som positiva faktorer. (Warsaw Voice 7 dec 15)