PiS vill ändra lagen om KT

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) vill korta ner mandatperioderna för ledamöterna i den mäktiga Konstitutionsdomstolen (KT). Populistiska Kukiz’15 stöder förslaget.

Anledningen är den storm av protester som utlösts av att regeringen tillsatt fem nya domare till KT. De ledamöter i KT som det förra parlamentet röstat igenom stoppades av president Andrzej Duda, som vägrat låta dem avlägga eden.

På det här sättet blir det slut på splittringen om KT, tror de PiS-parlamentariker som lägger fram förslaget. Och så uppstår inte det här problemet fler gånger.

När lagändringen trätt i kraft ska samtliga ledamöter som nu ingår i domstolen ersättas av nya. Antalet domare ska öka till 18 ledamöter i stället för 15 som idag, och nya domare ska väljas med två tredjedels majoritet i parlamentet, inte som nu med enkel majoritet.

När PiS utsåg fem nya domare till KT blev kritiken omfattande. Även KT kom med kritik och ålade Duda att svära in tre av de domare som utsetts av det förra parlamentet.

Orsaken till kontroversen är att om PiS inte kontrollerar sammansättningen av Konstitutionsdomstolen finns det risk att partiet inte kan genomföra de reformer man planerar.

Men lagen om Konstitutionsdomstolen är en grundlag och för att ändra i den krävs att minst hälften av parlamentarikerna är närvarande vid omröstningen och att förslaget får två tredjedels majoritet.

Parlamentets andra kammare, sejmen, har 460 platser. Tillsammans har PiS och Kukiz’ 275 ledamöter. För två tredjedels majoritet behövs att ytterligare 30 parlamentariker röstar med regeringen. Annars måste valda delar av oppositionen välja att inte delta i omröstningen. (Polskie Radio 18 dec 15)