Privatanställdas löner ökade

Bruttolönerna i det privata näringslivet uppgick i november i genomsnitt till 4 164 złoty (9 605 svenska kronor). Det är en ökning med 4 % på årsbasis, visar siffror från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån).

Antalet anställda i näringslivet uppgick i november till 5,617 miljoner, en ökning med 1,2 % sedan förra året. (Warsaw Voice 17 dec 15)