Pengar är inte oviktigt

När opinionsinstitutet Cbos nyligen mätte hur nöjda polackerna är med livet visade det sig att ekonomin har stor betydelse. Av dem som anger att deras ekonomi är dålig är bara 39 % nöjda med sitt liv och 25 % är direkt missnöjda. Men av dem som har god ekonomi är 90 % nöjda med livet.

Men ekonomin är inte det enda som har betydelse – 92 % av föräldrarna är nöjda med sina barn och lika många är nöjda med sin partner. (Polskie Radio 12 jan 15)