– Obama bör inte delta i Natomötet i Warszawa!

Varken konflikten om Konstitutionsdomstolen (KD) eller Polens krav på en permanent Nato-närvaro i landet har gått USA förbi, och den amerikanska tidskriften Foreign Policy föreslår nu att president Obama ska vägra delta i Natos toppmöte i Warszawa i sommar om inte det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) löser de konstitutionella problemen på ett förtroendeingivande sätt.

Tidskriften konstaterar att regeringen gjort om KD till en gummistämpel som bara ska bekräfta kommande förändringar i den polska lagboken. Genom att inte låta de tre domare som utsetts av den förra regeringen få tillträda sina platser kränkte president Duda författningen och trots ett tvingande utslag från domstolen har ingen förändring skett.

Detta har medfört att rättssäkerheten i Polen nu granskas av EU-kommissionen, och det är viktigt att Obama sätter ner foten, menar Foreign Policy.

Toppmötet är ett viktigt sätt för PiS att visa hemmaopinionen att Polen, trots manipulationerna med grundlagen, i internationella ögon fortfarande är en respekterad spelare. Obama bör nu tala om att Nato inte bara är en militär allians utan att avsikten är att försvara de demokratiska värdena och de mänskliga rättigheterna. Så länge Polen fortfarande granskas av EU-kommissionen bör Obama inte resa till tippmötet, skriver tidskriften.

KD har framställt ett kompromissförslag som går ut på att de domare som PiS felaktigt utsåg kan tillträda efterhand som nya vakanser uppstår. Men om inte Duda accepterar detta statsmannalika förslag bör Obama inte delta i sommarens toppmöte som väntas omformulera Natos strategiska uppdrag – det vill säga att alliansen bör ha permanenta installationer i sin östliga flank. (Foreignpolicy.com 21 jan 16)