Macierewicz i Berlin inför Natos toppmöte i sommar

Vi är eniga om att Ryssland är det största hotet mot freden i Europa. Det sade försvarsminister Antoni Macierewicz efter ett möte med den tyska försvarsministern Ursula van der Leyden i Berlin, rapporterar nyhetsbyrån PAP.

Den polska sidan har understrukit de risker som är förknippade med den ryska aggressionen mot Ukraina och de hot mot Europas och i synnerhet de baltiska staternas säkerhet som kommer från den Ryska Federationen, sade Macierewicz. Vi har utan särskilt mycket besvär enats om att vi delar uppfattningen att detta är en av de största utmaningarna mot freden i Europa.

Han konstaterade också att det skulle krävas fler samtal med Tyskland i frågan.

Polen har ända sedan konflikten bröt ut i Ukraina agerat för att få Nato att öka sin militära närvaro i Central- och Östeuropa. Flera utrikes- och försvarsministrar har rest runt och pläderat för en förstärkning i Atlantpaktens östra delar, och Polen ser gärna permanenta Natobaser i det egna landet.

I sommar håller Nato ett särskilt toppmöte i Warszawa, där det är meningen att medlemsländerna ska diskutera igenom frågan, och därför reser Macierewicz nu runt och söker förståelse för Polens begäran.

Tyskland motsätter sig sedan länge att Nato skulle förlägga stridstrupper i Central- och Östeuropa eftersom alliansen då bryter ett avtal med Ryssland från 2007. (Polskie Radio och wB 28 jan 16)