Finansdepartementet kritiserar nya barnbidraget

Det har anslagits för lite pengar till regeringens nya stora familjeprogram 500+, som innebär att flerbarnsfamiljer ska få 500 złoty (1100 svenska kronor) per barn och månad från och med andra barnet. Det skriver finansdepartementet i ett yttrande. 17 050 miljoner är avsatta, men kostnaden kommer att uppgå till 17 272 miljoner, skriver departementet.

Dessutom bör barnbidraget räknas in i inkomsten när familjerna söker andra bidrag, annars blir programmet dyrare och det finns risk för att en av familjeförsörjarna avstår från yrkesarbete, konstaterar finansdepartementet. Rent administrativt fattas också förberedelser för hur pengarna ska slussas ut till regionerna, som ska börja betala ut de nya barnbidragen från och med den 1 april.

Finansminister Paweł Szałamacha tonar emellertid ner kritiken och försäkrar att det finns tillräckligt mycket pengar för reformen, och arbetsminister Elżbieta Rafalska räknar med att frestelsen att lämna arbetsmarknaden inte kommer att drabba särskilt många familjer. (Warsaw Voice 29 jan 16)