– Sverige bör finnas med i miljökonsekvensutredningen

Vi förväntar oss att polackerna tar med effekterna av hur det planerade kärnkraftverket påverkar Sverige eftersom det kommer att ligga relativt nära oss. Det säger Michael Knochenhauer på den svenska Strålsäkerhetsmyndigheten till Sveriges Radio.

Polens planer på att bygga ett kärnkraftverk är fortfarande på ett tidigt stadium. När man gör en miljökonsekvensutredning bör den omfatta även Sverige. Strålsäkerhetsmyndigheten vill också veta hur Polen ska göra med slutförvaringen av det radioaktiva materialet.

Diskussionerna om att bygga kärnkraftverk i Polen har pågått i flera decennier. När Moskva 2008, under den orangea revolutionen, stängde av gasleveranserna till Ukraina drabbades också Polen och Tyskland som fick sina leveranser via de ukrainska gasledningarna. Då intensifierade polackerna sina ansträngningar att bli mer oberoende av energi från Ryssland, och planerna att bygga egna kärnkraftverk tog form. Tanken är att det ska byggas uppe vid Östersjökusten, nära Skåne-Blekinge och rakt ovanför Gotland.

Från början skulle kärnkraftverket varit klart att tas i bruk 2020, men i somras meddelande det statliga energibolaget PGE att starten nog inte blir förrän 2029.

Miljöorganisationen Greenpeace är kritisk till de polska kärnkraftsplanerna och anser att Polen inte analyserat riskerna för större olyckor och vilka konsekvenser de skulle få. (sverigesradio.se 5 feb 16)