De nya barnbidragen antogs av sejmen

Detta är en speciell dag för de polska familjerna, sade premiärminister Beata Szydło, när sejmen på torsdagen antagit det nya familjeprogrammet 500+, som ska uppmuntra unga polacker att skaffa fler barn. Senaten propositionen väntas godkänna förslaget utan mer omfattande diskussioner.

De kraftigt höjda barnbidragen, som var ett av regeringspartiet Lag och Rättvisas (PiS) viktigaste vallöften förra året, kan därmed börja betalas ut i april.

Familjeprogrammet innebär att familjerna får 500 złoty (1150 svenska kronor) per barn och månad från och med andra barnet. Det är en aktningsvärd summa i ett land där medellönen ligger på cirka 3 700 złoty (9 000 svenska kronor) – och många tjänar betydligt mindre. Även fattiga familjer med bara ett barn ska få ut bidraget.

Polen står inför en befolkningskris med mycket låga födelsetal. Genom att höja barnbidragen kraftigt hoppas regeringen att nativiteten ska öka, att unga familjer inte ska flytta utomlands, att de som flyttat och tagit sina barn med sig kanske ska kunna lockas hem igen.

Att det höga barnbidraget skulle kunna få föräldrar – företrädesvis kvinnor – att stanna hemma med barnen i stället för att jobba betraktar familjeminister Elżbieta Rafalska som liten.

Det har höjts röster för att det nya barnbidraget bara ska gå till låg- och medelavlönade familjer – bland annat uppmanade kulturminister Piotr Gliński nyligen välbeställda familjer att avstå från att ta ut pengarna – men regeringen beslöt att det ska gälla alla.

Barnbidraget beräknas i år kosta staten 17 miljarder złoty (40 miljarder kronor), och utländska observatörer anser att det kan äventyra statsskulden och budgetunderskottet i Polen. (Polskie Radio och wB 11 feb 16)