Arbetslösheten i januari lägre än vanligt

Arbetslösheten steg till 10,3 % i januari, en ökning med 0,5 % sedan december. Det framgår av färska siffror från GUS (Polska Statistiska Centralbyrån). Antalet anmälda arbetslösa uppgick i slutet av januari till 1,65 miljoner.

Men 10,3 % är en hoppingivande siffra som visar att det var bra för sysselsättningen att bnp under det sista kvartalet 2015 steg med 3,9 %, säger en expert. Arbetslösheten är normalt som störst under årets första månad. Men vi ser en positiv trend som antyder att 2016 blir arbetstagarnas marknad. (Polskie Radio 23 feb 16)