Alla barn får nya kläder när nya bidraget kommer

I början av april kommer de polska barnfamiljerna att kunna ansöka om att få det nya barnbidraget på 500 złoty (1150 svenska kronor) i månaden från och med det andra barnet. Familjer med en inkomst som ligger under 800 złoty/månad (1850 kr) kan få bidrag även för första barnet.

Det är en stor utgift för staten, och såväl utvecklingsminister Mateusz Morawiecki som kulturminister Piotr Gliński, har uppmanat de rikaste att avstå från att ta ut bidraget – utspel som bemötts med viss munterhet.

Nyhetsportalen wyborcza.biz har låtit opinionsinstitutet SW Research ta reda på hur barnfamiljerna tänker sig att använda pengarna. 650 barnfamiljer har tillfrågats om sin ekonomiska situation, om det nya barnbidraget och hur det kommer att påverka familjens ekonomi.

Det visar sig att de allra flesta kommer att köpa mer barnkläder. De flesta kommer också att köpa mer mat – och hur mycket av barnbidraget som går till att fylla kylskåpet beror på hur bra ställt man har det innan.

De fattigaste uppger att en del pengar kommer att gå till hyra, el och gas, och många som har fastnat i lånefällan ser fram emot att kunna amortera på sina skulder. Fattiga föräldrar vill också avsätta mer till sjuk- och hälsovård för barnen.

Föräldrar med redan god ekonomi räknar med att spara en del av barnbidraget så att barnen till exempel ska kunna köpa en lägenhet i framtiden. Några av dem som har det gott ställt kommer att låta barnen ta hand om bidraget själva. (wyborcza.biz och wB 25 feb 16)