Regeringen återtar kontrollen över näringslivet

Återpolonisering är ett ord som spelar stor roll i dagens Polen. För det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) har Polen blivit ekonomiskt utnyttjat och dominerat av Västeuropa och kanske särskilt Tyskland sedan EU-inträdet 2004, och nu vill partiet göra näringslivet mer polskt. Det skriver nättidningen Euobserver.

Det handlar bland annat om banksektorn, men senare ska det utländska ägandet av polska medier bort. Enligt PiS beror mycket av kritiken mot partiet på att det finns tyskt kapital i medieföretagen.

I den nya långtidsplanen, som nyligen presenterades av utvecklingsminister Mateusz Morawiecki, konstateras att de utländska företagen för ut 97 miljarder złoty om året, att hälften av landets produktion och två tredjedelar av exporten kommer från utländskt ägda företag och att bara sex polska företag kan betraktas som i världsklass. För att de polska företagen ska kunna spela större roll vill regeringen stödja det inhemska kapitalet. Men risken är stor att det strider mot EUs regler om den inre marknaden.

Polen har över 300 statligt ägda företag med 16 000 anställda – en rest från den gamla planekonomin. Tillsammans är de värda mer än 60 miljarder dollar, många av dem är mycket stora och 17 av dem är listade på Warszawabörsen. Departementet för de statliga företagen har till uppgift att privatisera statligt ägda bolag, men nyligen sade departementschefen Dawid Jackiewicz till affärstidningen Puls Biznesu att departementet ska avvecklas nästa år. Då ska de statliga företagen slås samman till ett nationellt bolag som genom sin storlek ska kunna konkurrera med utländska företag. I långtidsplanen avsätts en miljard złoty från det sammanslagna bolaget som ska användas till investeringar i polska företag.

Frågan är hur man med legala medel främjar det inhemska kapitalet utan att missgynna andra spelare på marknaden, skriver Euobserver. Enligt långtidsplanen ska nya lagar om upphandling, ekonomisk frihet och ett nytt sätt att fördela bidrag till företag råda bot på det problemet. Om det nu går – utan att kollidera med EUs regler för den inre marknaden och konkurrensreglerna. (euobserver och wB 24 feb 16)