Szydło: Venedigkommissionen bjöds in för tidigt

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Facebook.

Premiärminister Beata Szydło.
Foto: Facebook.

Utrikesminister Waszczykowski medger att det var för tidigt att bjuda in Venedigkommissionen. Det säger premiärminister Beata Szydło till TVP.

Vi har pratat mycket de senaste dagarna om hur vi ska förbereda våra kommentarer till Venedigkommissionens preliminära utslag, säger hon. Han håller med om att det hade varit bättre om kommissionen kommit vid en senare tidpunkt.

Just nu vill jag inte sätta betyg på någon, just nu har jag Waszczykowski som utrikesminister och regeringens prioritet är att bemöta Venedigkommissionens rapport. Förutsättningen för fortsatta diskussioner med kommissionen är att utlåtandet tar upp själva sakfrågan och inte gör några politiska bedömningar, säger Szydło.

Hon anser att oppositionen har börjat använda EUs institutioner som vapen mot regeringen och beklagar det.

Om diskussionen om Konstitutionsdomstolen var en vanlig icke-politisk diskussion, så kan jag inte se något skäl till att EU-kommissionen, EU-parlamentet och nu Venedigkommissionen skulle ägna sig åt interna polska angelägenheter, säger regeringschefen. Polen har inte brutit mot rättsstatens principer. (TVP 3 mars 16)