Szydło vill ha större kontroll över statsföretagen

Regeringen går nu in för att stärka kontrollen över de statliga företagen. Det säger premiärminister Beata Szydło till tidningen Gazeta Polska. Det gäller också företag som nyligen har privatiserats – där det är möjligt kommer vi att gå in och öka våra andelar.

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) arbetar nu med en rapport om de statliga företagen under den förra regeringens tid. Då hade departementet för statsföretagen till uppgift att först göra statligt ägda företag lönsamma och därefter sälja dem.

Men nu är situationen som den är, sade Szydło. Det som är sålt är sålt.

Tidigare i veckan var ministern för de statliga företagen, Dawid Jackiewicz, inne på samma linje när han sade att regeringen när det är möjligt kommer att utöka sitt ägande i utvalda statliga nyckelföretag.

Vi vill nu bygga upp produktionen i Polen genom att åter satsa på industrin, och där kommer statsföretagen att spela en viktig roll, sade Szydło. (Warsaw Voice och wB 3 mars 16)