VK: Utlåtandet kommer som planerat 12-13 mars

Venedigkommissionens slutgiltiga yttrande kommer som planerat efter dess nästa möte den 11-12 mars. Det rapporterar TVP.

Det innebär att man inte går utrikesminister Witold Waszczykowski till mötes när han kräver att rapporten ska senareläggas och inte publiceras förrän i juni. Orsaken är att kommissionens kritik mot rättssäkerheten i Polen läckt ut i medierna, vilket fått regeringens förtroende för Europarådet att svikta. Kommissionen borde tillsammans med regeringen arbetat sig fram till en gemensam rapport innan materialet kom till allmänhetens kännedom, menar Waszczykowski.

Men Venedigkommissionen är en självständig institution, säger Daniel Holtgen från Europarådet. Vi har inget inflytande på Venedigkommissionen.

Venedigkommissionen är ett av Europarådets rådgivande organ som inrättades i början av 1990-talet för att stötta länder när de efter kommunismens fall skulle utarbeta sin grundlag. Ledamöterna är experter på författningsrätt och internationell rätt.

När den polska regeringen ställde den tidigare oberoende Konstitutionsdomstolen under justitieministerns kontroll blev kritiken omfattande. Utrikesminister Witold Waszczykowski bjöd då in Venedigkommissionen för ett utlåtande.

Uppenbarligen var det hans eget initiativ, skriver polska medier, för Jarosław Kaczyński, ledare för det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och regeringens grå eminens ska ha funnit initiativet obetänksamt.

Därmed är spekulationerna om när utrikesministern ska få gå också i gång. (TVP och wB 3 mars 16)