Absurt, säger Kaczyński

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński ser VEnedigkommissionens rapport som riktlinjer. Foto: Magnus Manske, wikipedia.

PiS-ledaren Jarosław Kaczyński ser Venedigkommissionens rapport som riktlinjer. Foto: Magnus Manske, wikipedia.

Även Jarosław Kaczyński, ordförande i det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS) och regeringens grå eminens, en av landets mäktigaste politiker, har nu också uttalat sig om Venedigkommissionens preliminära utlåtande, som väckt så stort uppseende.

Att ta det här utkastet till rapport på allvar vore absurt. Det är bara ett utkast till yttrande från en rådgivande instans, det kan ses som riktlinjer men det är definitivt inte bindande, säger Kaczyński. Det är mycket komprometterande för Venedigkommissionen att utkastet läckt ut i medierna – och det är fortfarande bara ett utkast.

Venedigkommissionen granskade i februari hur ändringarna i lagen om Konstitutionsdomstolen påverkar rättssäkerheten i landet. I den preliminära rapporten konstaterar man att Polen med den bryter mot EUs grundläggande värderingar, mot rättssäkerheten och de mänskliga rättigheterna.

Kommissionen bjöds in på initiativ av utrikesminister Witold Waszczykowski, som förutsatte att resultatet skulle diskuteras med regeringen och att man skulle enas om hur utlåtandet skulle formuleras innan det offentliggjordes.

I stället visade det sig att kritiken publicerades i medierna nästan innan den landat på premiärminister Beata Szydłos skrivbord. PiS förutsätter att någon av kommissionens ledamöter av politiska skäl läckt rapporten till tidningen Gazeta Wyborcza, som var först med materialet.

På sin hemsida skrev kommissionen på torsdagen att att det preliminära utlåtandet ska göra det möjligt att diskutera och ta itu med själva kärnan i debatten – hur man ska kunna säkerställa att Konstitutionsdomstolen även i fortsättningen självständigt kan agera som författningens effektiva väktare. (Polskie Radio och wB 4 mars 16)