Generalernas avhopp blir svår förlust för Polen i Nato

Polens fem tyngsta militära befälhavare, hela generalkommandot, avgick på fredagen. Och det trots den gemensamma Nato-övningen Anaconda i juni och Natos toppmöte i juli. Det skriver den oberoende webbplatsen New Europe.

Anaconda är den stora multinationella övning som skulle visa att Polen har förmågan att agera militärt i den region där Nato inte har vare sig trupper eller större vapensystem. Man ville visa att det polska kommandot skulle vara av central betydelse för samordningen av multinationella styrkor i regionen.

Generalernas avhopp är en reaktion på uttalanden från försvarsminister Antoni Macierewicz som vill rensa ut alla polska officerare som utbildats i Sovjet. Försvarsdepartementet anklagar nu generalerna, som är gräddan av landets militära elit, för att fly när landet behöver dem.

Det är en stor militär förlust för Polen, skriver New Europe, och de höga militärerna lämnar inga förklaringar. (New Europe 7 mars 16)