– Kommissionens utlåtande är kontroversiellt

Venedigkommissionen borde ha kunnat hjälpa till med att lösa den konstitutionella krisen i Polen. Det sade vice utrikesminister Konrad Szymański till journalister efter kommissionens möte i Venedig.

De viktigaste punkterna i Venedigkommissionens bedömning är desamma som tidigare, och vi menar att det är ett kontroversiellt omdöme, sade Szymański. Det är ogynnsamt för Polen, och kommissionen borde ha kunnat hjälpa till att lösa den konstitutionella krisen.

Den möjligheten är dock nu borta, sade Szymański. Vi har lyckats mjuka upp språket på många punkter, men slutsatserna är desamma som i det preliminära utslaget som kom för tio dagar sedan.

Vi kommer att ta ställning till yttrandet i morgon och sedan presentera vår åsikt, säger regeringens talesperson Rafał Bochenek. Eventuella tvister som uppstår i Polen ska också lösas här.

Om regeringen inte följer Venedigkommissionens utlåtande kommer det att få negativa följder för Polen, säger Ryszard Petru, ledare för det nya liberala partiet Moderna (Nowoczesna). Det här är illa för bilden av Polen utomlands, och det faktum att Polen har brutit mot grundlagen har försvagat demokratin. (Polskie Radio, TVN och TVP 11 mars 16)