Suchocka: Nu måste politikerna hitta en lösning

Hanna Suchocka, juridisk expert, f.d premiärminister, idag vice ordförande i Venedigkommissionen.

Hanna Suchocka, juridisk expert, f.d premiärminister, idag vice ordförande i Venedigkommissionen. Foto: wikipedia.

Kommissionen har gett vägledning, nu är lösningen i de polska parlamentarikernas händer. Det säger Hanna Suchocka, vice ordförande i Venedigkommissionen, det organ nära Europarådet, som granskar och ger råd i grundlagsfrågor.

Kommissionen riktar sig i sitt utlåtande till dem som har ett inflytande i rättsliga frågor, både de styrande och oppositionen. Yttrandet uppmärksammar Konstitutionsdomstolens autonomi, garantin för domstolarnas självständighet och verkställandet av utslagen. Det är de centrala frågor som kommissionen understryker i alla sina yttranden, sade Suchocka. Nu är det upp till politikerna att hitta en lösning på konflikten.

Hanna Suchocka är en väl känd jurist och politiker i Polen, hon har tidigare varit både premiärminister, justitieminister och ambassadör i Vatikanen. Hon har varit ledamot av Venedigkommissionen sedan 1991 och blev vice ordförande 2015. Suchocka sitter också med i den påvliga kommission som ska bekämpa pedofili inom kyrkan. (TVP och wB 12 mars 16)