Szydło vägrar publicera Konstitutionsdomstolens utslag

Konstitutionsdomstolens byggnad.

Konstitutionsdomstolens byggnad.

Regeringen vidhåller sin uppfattning att inte publicera ett beslut från några domare i Konstitutionsdomstolen. Beslutet är inte fattat på ett grundlagsenligt sätt, sade regeringens presstalesperson Rafał Bochenek. Men nu får parlamentet ta ställning, partigrupperna bör kunna arbeta sig fram till ett gemensamt beslut.

Konstitutionsdomstolens uppgift är att granska alla nya lagar och avgöra om de stämmer med den polska grundlagen. Nyligen beslöt parlamentet om ändringar i den lag som preciserar domstolens uppgifter och befogenheter. Enligt den ändrade lagen ska Konstitutionsdomstolen inte längre vara oberoende utan sorteras in under justitieministern, som ska kunna utdöma disciplinstraff till ledamöterna. Antalet ledamöter utökas till 15 och av dem ska 13 vara närvarande för att domstolen ska vara beslutsmässig, och två tredjedelar av ledamöterna ska vara eniga för att utslagen ska vara giltiga. Dessutom ska alla ärenden tas i strikt kronologisk ordning, akuta ärenden får inte gå före i kön.

Konstitutionsdomstolen samlades häromdagen för att granska de nya bestämmelserna och slog fast att de strider mot grundlagen och alltså inte kan tillämpas. Men eftersom domstolen följde de gamla reglerna anser regeringen att utslaget inte är giltigt. Därför skickas det inte till legalisering och publicering i Författningssamlingen.

Detta är en exempellös åtgärd, skriver Venedigkommissionen, som på inbjudan av regeringen granskat hanteringen av Konstitutionsdomstolen. Kommissionen slår i det utslag som kom på fredagen fast att man för att lösa den konstitutionella krisen i landet måste publicera Konstitutionsdomstolens beslut och respektera det. Så länge Konstitutionsdomstolen inte kan utföra sitt arbete på ett effektivt sätt fortsätter den konstitutionella krisen i Polen.

Premiärminister Beata Szydło har tidigare påpekat att Venedigkommissionens utslag endast är rådgivande och inte bindande. (Polskie Radio och wB 12 mars 16)