Polsk 1600-talsmunk blir helgon i sommar

Stanisław Papczyński – 1600-talsmunken som blir helgon.

Stanisław Papczyński – 1600-talsmunken som blir helgon.

När påve Franciskus häromdagen tillkännagav vilka som helgonförklaras under året nämndes inte bara albanska Moder Teresa och svenska Elisabeth Hesselblad utan också den polske 1600-talsprästen Stanisław Papczyński, som grundade Marianerorden 1673. Han verkade som präst och lärare i Warszawa, där han också ligger begravd.

De som ansluter sig till Marianerorden, Jungfru Marias orden, åtar sig att leva ganska puritanskt, bland annat specificerade grundaren att man inte får dricka vodka.

Papczyńskis vandring mot helgonskapet inleddes 1992, och inför saligförklaringen 2007 öppnades hans grav och man tog ut några bendelar för att ha som reliker.

För att en person ska kunna bli helgon krävs minst ett mirakel, och i Papczyńskis fall handlar det om en familj som drabbats av missfall men efter prästens förböner sju månader senare fick ett friskt barn. I januari i år erkändes denna händelse som ett mirakel, och därmed kan Marianerordens grundare helgonförklaras i juni i år. (Polskie Radio, wikipedia och wB 16 mars 16)