Regeringen vill ha hjälp av internationell PR-konsult

Den polska regeringen letar nu efter en internationell PR-firma som ska putsa upp dess anseende i omvärlden. Det skriver den brittiska tidningen Financial Times. Anledningen är en rad negativa artiklar i stora amerikanska, brittiska och tyska tidningar samt EU-kommissionens granskning av rättssäkerheten i Polen.

Det nationalkonservativa regeringspartiet Lag och Rättvisa (PiS), som sedan maktskiftet i oktober snarast vänt sig bort från väst, söker sig nu alltså till spin doctors i väst för att få tips om hur man får vänner och hur man påverkar människor, skriver tidningen. PiS-regeringens radikala åtgärder efter valet i oktober har förorsakat massiva protester bland medborgarna, nervositet hos de utländska investerarna och kritik från landets utländska allierade.

Grundfrågan är alltså regeringens hantering av Konstitutionsdomstolen (KD), som fick EU-kommissionen att inleda en granskning av rättssäkerheten i Polen. För att ta udden av den kritik som själva granskningen innebär bjöd utrikesminister Witold Waszczykowski in Venedigkommissionen för en bedömning. Han skrev sedan en artikel som publicerades i en lång rad stora utländska tidningar, bland dem Dagens Nyheter, där han försvarade regeringens agerande.

Venedigkommissionen, som består av en rad internationella experter på grundlagsrätt, är ett rådgivande organ till Europarådet. Kommissionen uppmanade regeringen att följa Konstitutionsdomstolens (KD) utslag, det utslag som underkände ändringarna i den lag som reglerar KDs arbete. Det kritiska omdömet tycks ha kommit som en överraskning för regeringen, som snabbt förklarade att utslaget bara är rådgivande, inte bindande.

Även USA har antytt att Polens önskan om en permanent Natonärvaro i Centraleuropa kan försenas eller gå om intet om inte den konstitutionella krisen får en lösning – d.v.s om inte regeringen följer Venedigkommissionens rekommendationer. (Polskie Radio och wB 24 mars 16)