Szydło säger ja till totalförbud mot abort

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Facebook.

Premiärminister Beata Szydło. Foto: Facebook.

Jag är positiv till ett totalt förbud mot abort, säger premiärminister Beata Szydło, sedan de polska biskoparna på onsdagen i ett öppet brev vädjat till parlamentet om att revidera abortlagen från 1993, som de betecknar som en kompromiss. Biskoparna hänvisar till femte budet (Du skall icke dräpa) och till att det i år är 1050 år sedan Polen gick över till kristendomen.

Den kristna Stiftelsen Pro lämnade nyligen in ett medborgarförslag till parlamentet, och om de kan samla in minst 100 000 namn på människor som stöder förslaget kommer det att behandlas i kammaren.

Om det blir en omröstning så kommer jag att rösta ja till ett totalt förbud mot abort, sade Szydło. Men det är min personliga åsikt och jag kommer inte att kräva att partiets ledamöter i parlamentet röstar som jag. I den här frågan måste var och en följa sitt eget samvete.

I Polen kan man få abort av tre skäl: om moderns liv är i fara, om fostret har allvarliga skador och om graviditeten är resultatet av en våldtäkt. Den som uppfyller något av kraven kan enligt lagen få abort – under förutsättning att man hittar en läkare som vill utföra aborten. Vårdpersonal har rätt att vägra med hänvisning till sitt samvete.

Polen har tillsammans med Malta och Irland Europas strängaste abortlagar, och de anses vara på gränsen av vad Europadomstolen för de mänskliga rättigheterna accepterar.

Många varnar för att en strängare abortlag kommer att medföra att allt fler kvinnor går till kvacksalvare, vilket innebär större risk för komplikationer och skador. (Polskie Radio och wB 31 mars 16)