Sjukvården ska bli statlig och gratis

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł. Foto: Adam Nurkiewicz. wikipedia.

Sjukvårdsminister Konstanty Radziwiłł.
Foto: Adam Nurkiewicz. wikipedia.

Den som inte omfattas av den obligatoriska sjukförsäkringen bör ha fri vård på statliga vårdcentraler och sjukhus. Det säger hälsominister Konstanty Radziwiłł. Det är så skamligt att läkarna inleder med att fråga efter patientens försäkring i stället för patientens hälsa, och det måste bli slut på det.

Heltidsanställda omfattas av den obligatoriska försäkringen och arbetsgivaren betalar in en premie till Försäkringskassan (ZUS) varje månad. Arbetslösa får sin avgift betald av staten. Men två miljoner tillfälligt anställda och småföretagare är inte med i försäkringen. Under ett övergångsskede ska de alltså få gratis vård i på statliga institutioner. Tanken är emellertid att all sjukvård så småningom ska bli statlig. (Polskie Radio 11 april 16)