Gruvnäringen på väg mot en lösning

Premiärminister Beata Szydło. Foto: P. Tracz, wikipedia.

Premiärminister Beata Szydło. Foto: P. Tracz, wikipedia.

Gruvindustrin har varit viktig i Polen,men gruvorna är olönsamma och hårt nerslitna och redan den förra regeringen arbetade hårt med att få fram en räddningsplan. Den gick ut på att de mest olönsamma gruvorna skulle föras över till ett rekonstruktionsbolag som antingen skulle göra dem livskraftiga med kraftiga nedskärningar eller lägga ner dem.

Nnär ”gruvarbetarens dotter”, Beata Szydło, i valkampanjen lovade att gruvorna skulle rustas upp och inte ett enda gruvjobb skulle försvinna var det ett besked som togs emot med glädje. Senare har hon också sagt att regeringen tvärtom ska arbeta för att det öppnas fler gruvor.

Men ekonomin är problematisk och det största gruvbolaget Kompania Węglowa (KW) har ont om pengar.

Läs vidare >>