Regeringens popularitet ökar

Såväl president Andrzej Duda som premiärminister Beata Szydło tappar stöd, men regeringen som helhet övertygar fler idag än tidigare. Det visar en undersökning från opinionsinstitutet TNS Polska.

En tiondel av de svarande (10 %) tycker att presidenten sköter sitt jobb överlägset bra, ytterligare 36 % är nöjda med hans arbete. Sammanlagt 46 % positiva.

De som är missnöjda eller riktigt missnöjda med Dudas arbete uppgår till 42 %, och många, 12 %, tycker att det är svårt att bedöma.

Jämfört med motsvarande mätning i mars har antalet positiva har sjunkit med 2 %, antalet negativa har ökat med 4 % och antalet osäkra har blivit 2 % färre.

Premiärminister Beata Szydłos arbete uppskattas av 42 % och 7 % tycker att hon sköter sig mycket bra. 44 % är kritiska, varav 13 % starka kritiska. 14 % har inte tagit ställning.

Antalet positiva har sjunkit med 2 %, antalet negativa har ökat med 3 % och antalet osäkra har minskat med 1 %.

När det gäller regeringen som helhet är 39 % positiva, 49 % negativa och 12 % osäkra. Antalet positiva har ökat med 4 %, antalet negativa har minskat med 1 %, antalet osäkra har också minskat med 3 %. (TVP 21 april 16)