Obama och Kerry kommer till Nato-toppmötet i Warszawa

Såväl den amerikanske presidenten Barack Obama som utrikesministern John Kerry kommer till Natos toppmöte i Warszawa den 8-9 juli. Det framgår av ett öppet brev från Kerry till polackerna på fredagen.

Banden mellan våra två folk, som sträcker sig tillbaka till tiden för den amerikanska självständigheten, stärktes när det kalla kriget tog slut och har stärkts ytterligare genom vårt gemensamma engagemang för gemensamma ideal om demokrati och rättsstatsprincipen, skriver Kerry. Idag har våra nationer ett nära samarbete i en rad ekonomiska och säkerhetsfrågor, och våra soldater kämpar sida vid sida i olika regioner ute i världen. Tillsammans är vi fast beslutna att stå emot alla hot mot våra medborgares säkerhet och välbefinnande.

Polen har i flera år pläderat för en permanent Nato-bas i regionen, särskilt sedan Ryssland annekterade Krim. Så sent som för sex veckor sedan var försvarsminister Antoni Macierewicz övertygad om att det skulle bli permanenta Natotrupper i Polen. Men i samband med konflikten om Konstitutionsdomstolen har såväl EU som USA antytt att den bristande rättssäkerheten kan påverka Natos beslut i frågan. Kort efter förvarsministerns trosvissa uttalande sade Natos biträdande generalsekreterare Alexander Vershbow att det i stället kommer att bli roterande Nato-trupper i regionen.

En styrka som ska avskräcka utan att ge upphov till anklagelser om aggression. Det får inte råda något tvivel om att Nato är en försvarsallians, sade Vershbow.

Polska ministrar har även efter det i officiella uttalanden förutsätta att Natos beslut i sommar ska gå Polens väg. (Polskie Radio och wB 30 april 16)