4000 Natosoldater till Baltikum och Polen

För att stärka sin östra gräns avser försvarsalliansen Nato att placera 4000 soldater i Polen och Baltikum. Två bataljoner ska komma från USA och en från vardera Tyskland och Storbritannien, säger Robert Work, statssekreterare på det amerikanska försvarsdepartementet till den amerikanska tidningen Wall Street Journal.
Uppbyggnaden är ett svar på den ökade ryska aktiviteten kring Estland, Lettland och Litauen. Ryssland har haft många snabbövningar mot de baltiska staternas gränser. Från vårt håll kan vi säga att detta är ett utomordentligt provocerande agerande.
Ryskt stridsflyg har på senare tid gjort aggressiva manövrer mot amerikanska stridsfartyg som övat tillsammans med polsk personal i södra Östersjön. (Polske Radio 1 maj 16)