Allt färre är arbetslösa i Polen

Arbetslösheten sjönk i april till 9,5 %, vilket är den lägsta siffran sedan december 2008. Det visar de senaste siffrorna från GUS (Statistiska centralbyrån).

En och en halv miljon polacker har registrerat sig som arbetslösa, 78 000 färre på månadsbasis.

Minskningen kommer att fortsätta och landar sannolikt på 9 % i slutet av året, säger biträdande arbetsminister Stanisław Szwed till nyhetsbyrån PAP.

Men det kommer att gå långsammare nu, för de som är kvar är de som har svårast att hitta ett jobb. Å andra sidan ökar antalet lediga jobb, sade Szwed. Det största problemet tycks vara att många av de lediga jobben inte är finansiellt attraktiva. Därför sjunker arbetslösheten inte i den takt vi skulle önska.

Vi kommer nu att använda de verktyg vi har för att fler ska komma i arbete, och det vore idealiskt om vi kunde få en sänkning i de områden där 20 % av arbetskraften fortfarande går utan jobb.

Arbetslösheten i Polen har minskat stadigt under ett antal år. Redan i augusti jämförde man med 2008 och optimismen steg under hela hösten med nya rekord.

En del av anledningen är den växande ekonomin – Polen har under en lång tid varit EUs tigerekonomi med en tillväxt som vida överstigit övriga medlemsländers. En annan anledning är att många unga familjer flyttar utomlands för att skapa sig en framtid i ett land med högre levnadsstandard och alltså inte finns med i den inhemska arbetsmarknadsstatistiken. (Warsaw Voice och wB 27 maj 16)